Naše výstražníky jsme získali z přejezdu P5 mezi žst. Praha Dejvice a Praha Veleslavín (výstražník s přípravou pro poruchový štít) a z přejezdu P3656 u zastávky Hvězdoňovice (výstražník s pozitivkou). Původní velké lisované kříže, které nám k výstražníkům chyběly, jsme sehnali z vlečky Elektroporcelán Louny. Výstražníky jsou v současné době ve vystavovatelném stavu. Výstražníku s pozitivní signalizací chybí prakticky již jen elektrické zapojení. Výstražníku s poruchovým štítem chybí vyrobení repliky poruchového štítu a elektromagnetu, který ho drží v základní poloze pod stříškou výstražníku. 

Výstražník s přípravou pro poruchový štít
Výstražník s pozitivkou

Popis přejezdového zabezpečovacího zařízení z CHŽK:

Přejezdová zabezpečovací zařízení VÚD určená pro jednokolejné neelektrifikované tratě byla zřizována po provozním odzkoušení v letech 1959–1960. Jednalo se o velmi jednoduchý systém nenáročný na výrobu, zřizování i údržbu. Během patnácti let se tak stal doménou našich lokálek i důležitých jednokolejných tratí. U zařízení došlo v průběhu let ke změnám daných legislativním i technickým vývojem. V prvním případě se jednalo především o zavedení pozitivní signalizace, o němž bylo rozhodnuto 21. prosince 1967. Technický rozvoj se naopak podepsal na vzhledu výstražníků nebo náhradě některých komponentů výstroje zařízení. Z těchto důvodu budou v naší expozici prezentovány dva výstražníky a to výstražník původního provedení a jeden výstražník v novější verzi s pozitivní signalizací. Na území České republiky je stále v provozu poměrně hodně těchto zařízení. Některá již prošla modernizací, při níž došlo k náhradě původních výstražníků typem AŽD 71 nebo i výměně skříně pro výstroj za plastový domek. V posledních letech však dochází k masivní náhradě těchto zařízení moderními elektronickými systémy.