Spolek Výtopna Slaný byl zapsán dne 18. září 2018 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70641.

Cílem našeho spolku je shromažďovat, renovovat a představovat široké veřejnosti exponáty z oboru železniční dopravy a organizovat jízdy historickými soupravami.

Náš spolek, ač byl založen teprve nedávno, má ve svém vlastnictví již cca 5 ks historických  exponátů kolejových vozidel, které jsou v různém stádiu renovace, a několik desítek exponátů železniční zabezpečovací techniky

V budoucnu bychom chtěli vybudovat malou expozici, věnovanou historii zrušených tratí na území ČR a historii prodeje lepenkových jízdenek

Doufáme, že Vás naše činnost osloví a při nějaké z akcí nás přijdete navštívit a prohlédnout si naše exponáty, případně se zúčastníte některé námi organizované jízdy historickou soupravou.

Děkujeme za Vaši přízeň!