Naše lokomotiva T211.0569 (700 569) byla vyrobena v roce 1957 podnikem ČKD Praha pod výrobním číslem 4479. Lokomotiva byla z výroby dodána do podniku Veba – bavlnářské závody, n.p., Broumov – Olivětín. Zde jezdila až do roku 2001, kdy ji odkoupil pan Petr David. Ten ji v roce 2003 věnoval za symbolickou 1 Kč spolku SPŽM (Společnost přátel železnice – Meziměstí), ve kterém byl členem. Od tohoto spolku lokomotivu v roce 2014 odkupuje pan Vít Novotný, který je již předem domluven s naším spolkem, že až nastane příhodná chvíle, lokomotivu nám prodá. Tato chvíle nastala v prosinci roku 2019 a od té doby je mašinka v majetku našeho spolku.

Lokomotivu jsme v roce 2021 díky dotaci Ministerstva dopravy z programu pro obnovu historických kolejových vozidel uvedli do provozuschopného stavu a využíváme ji především k posunu v areálu muzea a k vedení nostalgických vlaků po tratích s nízkou intenzitou pravidelných vlaků.

V současné době je lokomotiva po menší závadě opět mezi neprovozními, ale pracujeme na jejím opětovném zprovoznění, které věříme, že se do prázdnin 2023 (tedy do začátku sezony) povede.

Popis motorových lokomotiva řady T211.0 z Wikipedie:

Lokomotiva řady 700 (do roku 1988 řada T 211.0) je dvounápravová motorová lokomotiva s mechanickým přenosem výkonu. Byla určena pro posun v depech, staniční posun a pro vlečkový provoz.

V depech byly tyto malé lokomotivy využívány pro posun a přetahy lokomotiv při opravách (kdy se opravované stroje nemohly pohybovat vlastní silou) a všude tam, kde bylo třeba přemístit elektrické lokomotivy závislé trakce na kolejích bez trolejového vedení (v rotundách, na točnách, na přesuvnách a v opravárenských halách. Prostory byly omezené, a proto často hrála důležitou roli malá celková délka / délka přes nárazníky).

Stroje vyráběla lokomotivka ČKD v letech 1957 až 1962. Pro Československé státní dráhy a různé československé průmyslové podniky vyrobeno celkem 627 kusů těchto strojů. Dalších 208 kusů stejného typu bylo exportováno do Sovětského svazu, NDR, Číny, Rumunska, Albánie a Bulharska.

VýrobceČKD
Výroba v letech1957 – 1962
Počet vyrobených kusů627
ProvozovatelČSD, ŽSR, ČD, soukromí dopravci
Období provozu1957 – dosud
Hmotnost ve službě22 000 kg
Délka přes nárazníky7 240 mm
Minimální poloměr pojížděných oblouků60 m
Rozchod1 435 mm
Uspořádání pojezduB
Trvalý výkon121 kW
Maximální tažná síla57 kN
Maximální povolená rychlost40 km/h
Typ spalovacího motoruTatra 111A
Přenos výkonumechanický

Renovace lokomotivy T211 byla realizována za podpory programu Ministerstva dopravy

„Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“.