Tento komposter byl do ČSR dodáván v období německého protektorátu.