Vůz je celokovové svařované konstrukce se dvěma jednonápravovými podvozky Rybák. Půdorysně je rozdělen na 2 nástupní plošiny, chodbu, 3 uzavřené oddíly, velkoprostorový oddíl a záchod. Vytápění je parní nízkotlaké, osvětlené elektrické žárovkové. Vnitřní obložení stěn je z překližek, příčky a chodbová stěna jsou z laťových překližek. Brzda je tlaková soustavy Knorr Kp. 

Základní údaje:

Maximální rychlost: 90 km/h
Počet oddílů: 4
Celkový počet sedadel v oddílech: 69
Váha prázdného vozu: 21 500 kg
Délka vozu: 15 650 mm  

Zdroj: www.masinka.cz

Náš vůz nese označení Bee 55 54 24-29 545-2. Byl vyroben v roce 1947. Z jeho historie je nám známo pouze to, že celý svůj provozní život jezdil na území dnešní Slovenské republiky a jeho posledním majitelem byla společnost Cargo Slovakia a.s. . Od této společnosti kupuje vůz cca v roce 2015 pan Milan Puš. Od pan Milana Puše kupují tento vůz soukromé osoby Petr Nepil a Jan Riegel a vůz nám svěřují do péče. 

V letošním roce máme v plánu vůz opatřit novým lakem a zrepasovat interiér vozu. Tyto práce budou prováděny i díky přidělené dotaci od Ministerstva dopravy v rámci programu číslo 127 67 – „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel – pro rok 2024″.