Stožárová návěstidla ve funkci vjezdových, oddílových nebo i – vzácněji – odjezdových návěstidel, byla na našich železnicích zaváděna ve větší míře od 80. let 19. století. Postavením jednoho, dvou nebo tří ramen vyjadřovaly návěstní pojmy „Stůj“, „Volno“ a „Vchod do odbočky“ (resp. „Volno na druhou trať“ u odjezdových návěstidel). Noční znak těchto návěstidel byl v počátečních obdobích vyjádřen jedním červeným světlem, jedním bílým nebo dvěma bílými světly. Současně s nimi se začaly objevovat i stožárové deskové předzvěsti a stožárová zřizovací návěstidla, jejichž noční znaky rozšířily paletu používaných barev i na zelenou a modrou. Jako zdroj světla pro vyjádření nočního znaku se na těchto návěstidlech prakticky již od počátku používaly petrolejové lampy soustavy Wendler. Šlo o těleso tvaru jednoduchého stojatého hranolu, ve kterém byla na dně umístěna nádržka na 300 g petroleje s hořákem, opatřeným skleněným cylindrem. Knot hořáku měl šířku 17,5 mm. Pro odvod spalin bylo těleso lampy nahoře vybaveno komínem s charakteristickým tvarem ležatého půlválce. Světlo lampa vysílala přes kruhové zasklené otvory v přední a zadní stěně tělesa lucerny vpřed i vzad (u oddílových a vchodových návěstidel), čemž odpovídal i tvar pakfonového odrazníku uvnitř lampy. Jen na odjezdových návěstidlech mívala lampa zasklený otvor jen směrem k vlaku, kterého se týkala; pro kontrolu svícení v opačném směru v tomto případě sloužil malý otvor. Pro náležité zbarvení vyzařovaného světla sloužily různobarevné filtry, předsouvané před návěstní lucerna a pohybující se spolu s návěstním ramenem či deskou. Na stožáru návěstidel se lampy umísťovaly prostřednictvím tzv. návěstidel. lampových výtahů, které umožňovaly pro potřeby údržby a doplňování petroleje lampy snadno stahovat a vytahovat. Ve výtahu se lucerny zavěšovaly na dva háky, proti rozhoupání byly zajištěny jedním, nebo dvěma trny výtahu, zasouvanými do příslušných otvorů ve spodní části lucerny. Přestože v období po 2. světové válce byly tyto lampy postupně nahrazovány modernějšími typy luceren se stupňovitou čočkou, mnohé ze starších lamp vydržely v provozu až téměř do konce 20. stol.


Předmětná lucerna soustavy Wendler reprezentuje typ určený pro vjezdová návěstidla, tzn. j. s otvory v přední i zadní stěně.