Naše jednoramenné mechanické návěstidlo pochází ze stanice Nižbor. Získali jsme ho v srpnu roku 2013, kdy v této stanici proběhla výměna mechanických  návěstidel za návěstidla nová světelná. Za přepravu do Slaného děkujeme firmě RK autoslužby Slaný- Kvíc. 

V současné době se na návěstidle provádí rekonstrukční práce vedoucí k jeho návratu mezi funkční návěstidla do naší expozice zabezpečovací techniky. 

Popis návěstidla ze stránek www.chzk.cz:

Stožár návěstidla je zhotovený ze dvou stupňovitých válcovaných ocelových trubek o síle stěny 5 mm. Spodní pětimetrový díl, který se umisťuje do 1800 mm hlubokého betonového základu, je v horní části zakončen kuželem sloužícím pro nasazení horního dílu. Až do výšky 1500 mm nad terénem má průměr 180 mm, zbývající část pak 150 mm. Horní pětimetrový díl má ve spodní části rozšíření, které se nasazuje na kuželové zakončení spodního dílu. Do výšky 1500 mm od spodní hrany kužele je průměr stožáru 150 mm, ve zbývající části stožáru pak 120 mm. Oba díly stožáru jsou opatřeny naraženými příčlemi, sloužícími pro výstup na návěstidlo, a spojeny svorníkem. V dolní části návěstidla se nachází nožní kladky přivádějící drátová táhla. Návěstní rameno je opatřeno vylehčovacími otvory a kruhovým výřezem pro návěstní svítilnu. Nasazuje se na hřídel umístěnou v přední horní části stožáru. Drátová táhla jsou přivedena na soustavu dvou pák, která zajišťuje stavění ramene i jeho samočinné přestavení do polohy zakazující jízdu v případě přetržení kteréhokoli z drátových táhel. Koncové polohy návěstního ramene, a tedy i přesné vyjádření obou návěstí, se seřizují pomocí nárazné tyče, která je spodním koncem upevněna v držáku nad kruhovým otvorem v rameni a svou horní částí prochází otvorem v hřídeli vyčnívající nad návěstním ramenem. Noční návěsti vyjadřuje svítilnový výtah, pro jehož vytahování a spouštění jsou v pravé části stožáru instalovány tři vodicí tyče. K obsluze výtahu slouží řetěz s protizávažím, vedený přes kladky připevněné v horní části stožáru v litinových pouzdrech. Ocelová konstrukce svítilnového výtahu obsahuje háky a trn sloužící k zavěšení návěstní svítilny a držák pro hřídel, na níž je v přední části připevněna litinová clona s otvory pro červené a zelené návěstní sklo. K zadní části hřídele je připevněn držák s protizávažím. Ve střední části hřídele se nachází litinový závěr clony, umožňující její natáčení jen v případě, že je výtah vytažený v horní poloze. V době, kdy návěstidlo nenávěstí noční návěsti, se výtah vytahuje jen do dvou třetin výšky stožáru. V horní i střední poloze se zajišťuje uzavřením litinového ořechu našroubovaném na řetězu do držáku v dolní části návěstidla. Pohyb návěstního ramene se na clonu přenáší prostřednictvím táhla ovládajícího vidlici umístěnou otočně na hřídeli vyčnívající ze stožáru pod ramenem. Pokud je výtah vytažen v horní poloze, zapadá do vidlice čep clony. Návěstní rameno je natřeno bíle s červeným okrajem a stožár návěstidla má střídavě červené a bílé pruhy. Zadní strana návěstidla je natřena šedě.