Naše dvouramenné mechanické návěstidlo s nepohyblivým ramenem pro návěst „Výstraha“ pochází ze stanice Bečov nad Teplou, kde bylo umístěno jako vjezdové návěstidlo z přípojné trati od Rakovníka. Získali jsme ho v září roku 2013, kdy bylo vyměněno za nové světelné návěstidlo. Za přepravu návěstidla z Bečova nad Teplou do Slaného děkujeme formě RK autoslužby Slaný-Kvíc.

V současné době jsou na návěstidle prováděny rekonstrukční práce vedoucí k jeho návratu mezi funkční exponáty do naší expozice zabezpečovacího zařízení. 

Popis návěstidla z www.chzk.cz:

Stožár návěstidla je zhotovený ze dvou stupňovitých válcovaných ocelových trubek o síle stěny 5 mm. Spodní pětimetrový díl, který se umisťuje do 1800 mm hlubokého betonového základu, je v horní části zakončen kuželem sloužícím pro nasazení horního dílu. Až do výšky 1500 mm nad terénem má průměr 180 mm, zbývající část pak 150 mm. Horní pětimetrový díl má ve spodní části rozšíření, které se nasazuje na kuželové zakončení spodního dílu. Do výšky 1500 mm od spodní hrany kužele je průměr stožáru 150 mm, ve zbývající části stožáru pak 120 mm. Oba díly stožáru jsou opatřeny naraženými příčlemi, sloužícími pro výstup na návěstidlo, a spojeny svorníkem. V dolní části návěstidla se nachází nožní kladky přivádějící drátová táhla. Horní návěstní rameno je opatřeno vylehčovacími otvory a kruhovým výřezem pro návěstní svítilnu. Nasazuje se na hřídel umístěnou v přední horní části stožáru. Drátová táhla jsou přivedena na stavěcí kladku, nasunutou na hřídeli před horním ramenem. Kromě stavění návěstidla je kladka uzpůsobena k zajištění jeho samočinného přestavení do polohy zakazující jízdu v případě přetržení kteréhokoli z drátových táhel. Koncové polohy horního návěstního ramene, a tedy i přesné vyjádření jeho návěstí, se seřizují pomocí nárazné tyče, která je spodním koncem upevněna v držáku nad kruhovým otvorem v rameni a svou horní částí prochází otvorem v hřídeli vyčnívající nad návěstním ramenem. Tato hřídel je v přední části ohnuta směrem dolů a slouží tedy zároveň jako doraz pro základní polohu dolního ramene. To je zkonstruováno podobným způsobem jako horní, nemá však kruhový otvor a na svém dolním konci je vybaveno protizávažím. Za dolním ramenem je na hřídeli nasazena dvouramenná páka ve tvaru písmene L, která je táhly spojena se stavěcí kladkou a horním ramenem. Zároveň do ní zapadá čep, vyčnívající je zadní strany dolního ramene. Při natočení stavěcí kladky proti směru hodinových ručiček se staví jen horní rameno, při pohybu opačným směrem se pohybují obě ramena. Noční návěsti vyjadřuje svítilnový výtah, pro jehož vytahování a spouštění jsou v pravé části stožáru instalovány tři vodicí tyče. K obsluze výtahu slouží řetěz s protizávažím, vedený přes kladky připevněné v horní části stožáru v litinových pouzdrech. Ocelová konstrukce svítilnového výtahu obsahuje háky a trny sloužící k zavěšení návěstních svítilen a držáky pro hřídele, na níž jsou v přední části připevněny litinové clony. Horní clona má červené a zelené návěstní sklo, dolní clona má horní otvor zaslepený a ve spodním zelené návěstní sklo. Části s dolními otvory byly k oběma clonám dodatečně nanýtovány v době druhé světové války, kdy se přecházelo na novou návěstní stupnici. K zadním koncům hřídelí jsou připevněny držáky s protizávažími. Ve střední části hřídele horní clony se nachází litinový závěr, umožňující její natáčení jen v případě, že je výtah vytažený v horní poloze. U dolní clony je tomuto nežádoucímu pohybu zabráněno táhlem, které ji spojuje se clonou horní. V době, kdy návěstidlo nenávěstí noční návěsti, se výtah vytahuje jen do dvou třetin výšky stožáru. V horní i střední poloze se zajišťuje uzavřením litinového ořechu našroubovaném na řetězu do držáku v dolní části návěstidla. Pohyb návěstních ramen se na clony přenáší prostřednictvím táhel ovládajících vidlice umístěné otočně na hřídelích vyčnívajících ze stožáru pod oběma rameny. Pokud je výtah vytažen v horní poloze, zapadají do vidlic čepy clon. Návěstní ramena jsou natřena bíle s červeným okrajem a stožár návěstidla má střídavě červené a bílé pruhy. Zadní strana návěstidla je natřena šedě .