Čepice ČSD vz. 1966 je součástí stejnokroje zavedeného od 22.5.1966 podle rozkazu ministra dopravy č.j. 34. Čepice vojenského střihu („brigadýrka“) z modrého sukna se skládá z válcového nízkého vyztuženého okolku, rozšířené střechy a kónického nástavce, spojujícího střechu a kolemk. Kónický nástavec je vpředu u předmětného exempláře vyztužený textilní vložkou a ocelovým perem. Mezi střechou čepice a kónickým nástavcem je všita úzká paspulka modré barvy (o něco světlejší, než barva základního materiálu čepice). Vpředu má lesklý černý plastový štítek, který směřuje šikmo dolů vpřed. Nad štítkem je jednoduchá šňůra zlaté barvy, která je nad okraji štítku připevněna na knoflíky zlaté barvy s oboustranným okřídleným kolem. Nad štítkem je na válcovém okolku umístěn plechový státní znak tvaru pavézy zlaté barvy, na kónické části plechové oboustranné okřídlené kolo zlaté barvy. Na bocích kónického nástavce jsou umístěny dvojice malých větracích otvorů, olemované černými plechovými výlisky. Vnitřek čepice je vyložen podšívkou modré barvy. Dolní okraj čepice je zevnitř olemován koženkovým páskem.